About this online course

Overview

Ervaart u ook dat het renoveren van woningen, in combinatie met het realiseren van energieambities, een complexe opgave is? Het doel van de Nederlandstalige online-cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen is de kans op succes van woningrenovaties met hoge energieambities aanzienlijk te vergroten door deze complexiteit beter hanteerbaar te maken. Samenwerking met Masterstudenten van de faculteit Bouwkunde, die zich net als u in uw praktijkproblemen verdiepen, vergroot bovendien de kans op nieuwe en verfrissende inzichten.

De cursus biedt praktische kennis over verschillende invloedrijke procesfactoren. U gaat daarmee tijdens de cursus, aan de hand van uw eigen actuele praktijkvraagstukken (en die van mede-cursisten) aan de slag. Dankzij deze praktische benadering wordt voor u niet alleen de complexiteit van de opgave beter hanteerbaar maar neemt ook de kans op enthousiasme bij bewoners in uw projecten toe, evenals de kans op een gezonde business case.

Samenwerken en ook samen kennis op doen? U krijgt speciale korting!
Met een collega of een goede bekende uit je netwerk samen nieuwe kennis opdoen en die kennis vertalen naar je eigen werkomgeving geeft een extra stimulans. Als je daarom samen inschrijft voor de cursus Energievriendelijke Renovatieprocessen betaal je samen €750!
Interesse? Volg dan de volgende stappen:
1) schrijf u eerst in middels de knop Enroll now
2) betaal nog niet, maar stuur een mail naar: onlinelearningsupport@tudelft.nl (met de naam van uw collega) en u ontvangt een email met een nieuwe betaalinstructie

Voor wie is deze cursus relevant?

De cursus is een 'must' voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van woning- en/of wijktransformatie en daarbij energiereductie-doelen nastreven. De opgedane kennis en vaardigheden zijn relevant voor proces- en beleidsgerichte professionals, zoals bijvoorbeeld gemeenteambtenaren en corporatiemedewerkers, maar ook voor professionals die zich vooral op de techniek en vormgeving richten, zoals productontwikkelaars, architecten en adviseurs.

De cursus is ontwikkeld door de afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de TU Delft Faculteit Bouwkunde, in samenwerking met Prof. dr. ir Anke van Hal, Sustainable Building Professor aan de Nyenrode Business Universiteit.

Wat levert de cursus u concreet op?

Aan directe voordelen:

 • U bent beter in staat de belangen van de bewoners te behartigen en daardoor hun enthousiasme, en de kans op het succes van uw project, te vergroten.
 • U kunt belangen van verschillen partijen met elkaar in verband brengen en elkaar laten versterken waardoor de kans op succes van een project eveneens toeneemt ( u doet ervaring op met werken vanuit een Fusie van BelangenPerspectief).
 • U kunt beter dan voorheen het complexe speelveld rond de energieopgave in de bestaande woningbouw overzien en daardoor effectiever handelen.
 • U kunt beter richting geven aan complexe besluitvormingsprocessen en samenwerking tot stand brengen.

Aan toepasbare kennis:

 • Inzicht in de complexiteit van renovatieprocessen met energie-ambities doordat een dergelijk proces vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en deze invalshoeken met elkaar in verband worden gebracht.
 • Inzicht in de verschillende ambitieniveaus met betrekking tot deze opgave waardoor beter positie ingenomen kan worden.
 • Inzicht in verschillende financieringsmogelijkheden van deze opgave.
 • Inzicht in de kansen die de inbedding van de energieopgave in een breder context kan bieden (door het creëren van win-win-situaties neemt enthousiasme toe).
 • Inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen die kunnen bijdragen aan het behalen van de beoogde doelen.

Een inspirerende en unieke samenwerkingsvorm

De cursus heeft recent 'brons' gewonnen bij de internationale Wharton-award voor vernieuwend onderwijs (www.reimagine-education.com). Dit vanwege de bijzondere samenwerking tussen professionals en Master-studenten die de cursus kenmerkt. De studenten en professionals werken parallel aan casestudies die zijn opgebouwd uit praktijkervaringen die door de professionals zijn opgedaan. De professionals volgen het onderwijs online. Hen wordt echter de kans geboden om twee keer, tijdens een excursie en tijdens een 'meet & greet-sessie' persoonlijk met de studenten in gesprek te gaan.

Het online-onderwijs bestaat uit kennisvideo's waaraan een kennisquiz is gekoppeld en diverse andere kennisbronnen (literatuur en film). Elke week wordt de opgedane kennis in samenwerking met andere deelnemende professionals toegepast in een casestudie. Deze casestudies zijn opgebouwd uit de praktijkervaringen van de verschillende deelnemers.

Uitspraken van professionals die eerder aan de cursus deelnamen

"Het is voor mij een feest van herkenning en een theoretische onderbouwing van hetgeen ik intuïtief al weet en toepas."

"Ik heb aardig wat kennis en ervaring, maar geen eerste-hand-ervaring. Tijdens het samen met anderen werken aan de case voelde het steeds meer als echte eerste-hand-ervaring."

"Doordat studenten en slim en anders kijken naar de materie geeft dat ook weer flink wat extra inzicht en kennis."

"Ik vond het leuk om te zien hoe de studentengroep hier heel gestructureerd mee aan de gang is gegaan. En hun uitkomsten te zien."

"Al met al ben ik blij dat jullie deze cursus online hebben gegeven. Gezien de afstand, het feit dat ik een gezin met nog twee redelijk jonge kinderen heb en werk heb, was het anders niet mogelijk geweest."


Bekijk de promotievideo (in het Engels)

Details

Cursusstructuur

De cursus beslaat elf weken waarbij het belangrijk is dat de deelnemers, vanwege de samenwerking tussen deelnemers onderling en de persoonlijke begeleiding door de docenten, zich aan de wekelijks gestelde deadlines houden.

De thema's per week zijn:

Week 0: Kennismaken met de cursus

Week 1: Contouren casestudie en samenwerkingsvorm

Week 2: Actualiteit en ambitieniveau

Week 3: Het Fusie van Belangen Perspectief en De bewoners centraal

Week 4: Het huurders perspectief en het eigenaar-bewonersperspectief

Week 5: Inbedden in een bredere context en hekerheid & garanties

Week 6: Een nieuwe rol voor aanbiedende partijen en nieuw opdrachtgeverschap voor corporaties

Week 7: Duurzame businesskansen en businesscase corporatie en financiering voor eigenaar-bewoners

Week 8: Samenwerken aan procesefficiëntie en productinnovatie en samenwerken vanuit een fusie van belangenperspectief

Week 9: Samenhang en terugblik

Week 10: Indienen eindwerk

Belangrijke data:

 • Woensdag 18 april 2018: start cursus
 • Woensdag 25 april 2018 van 17:45 - 18.45 uur: bezoek aan demonstratiewoning Pret-a-Loger in Delft
 • Woensdag 23 mei 2018 van 16.45 - 18.45 uur: meet & greet met studenten op de faculteit Bouwkunde in Delft

Tijdbeslag

Circa 4 uur per week (vanwege het samenwerkingselement dient het huiswerk in de bijbehorende week verricht te worden).

Eindwerk

 • het resultaat van het groepswerk, gericht op de casestudie
 • een persoonlijke reflectie op de inhoud van en samenwerking binnen de cursus

Qualifications

Certificaat

De deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen ontvangen een professioneel opleidingscertificaat van de TUDelft en 4.0 Continuing Education Units (CEUs).

Admission

Voorwaarde voor deelname

Kennis en ervaring op het gebied van renovatie van woningen en/of transformatie van wijken.

Toelatingsprocedure

Ten behoeve van het inschrijvingsproces dient u ook de volgende documenten te uploaden:

 • een document met antwoord op de volgende vragen: Wat is uw beroep? Waar bent u werkzaam (of werkzaam geweest)? Kunt u in een paar regels iets zeggen over uw ervaring met renovatie van woningen en/of transformatie van wijken?
 • een copy van uw paspoort of ID (rijbewijs voldoet niet)

Contact

Heeft u vragen over deze cursus of de online leeromgeving van TU Delft, bezoek dan onze Help & Support pagina.

Enroll now

 • Start date
  Future dates to be announced
 • Admission Deadline
  Apr 25, 2018
 • Cost
  € 595
 • Course length
  11 weken
 • Estimated effort
  3 - 4 uur per week
 • Course code
  AR0054NL

Related courses